GATE / CAT / GRE /TOEFL Rankers

2015 GATE Scores

S.No

Name

Reg.no

Gate rank

1.

M.Phaneendra

311126512052

332

2.

M.Haritha

311126512057

1566

3.

K.Sai Nookesh

311126512038

1726

4.

Krishna mohan

311126512114

2628

2014 GATE Scores

S.No

Name

Reg.no

Gate rank

1.

M.Anudeep

310126512063

381

2.

M.Suresh

310126512062

1220

3.

D.V.S Naveen

310126512029

1620

4.

P.Yasaswini

310126512082

1976

5.

Ch.T.RaviTeja Varma

310126512022

3148

6.

M.Pavan kumar

310126512127

5000

7.

Y.S.Raja

310126512121

5000

8.

U.Shrikar

310126512111

5000

9.

G.Rambabu

310126512124

7000

10.

S.Venkat Rao

310126512132

8000

11.

B.Ramya Sri

310126512018

10000

12.

B.Shalini Reddy

310126512017

10751

13.

B.Madhuri

310126512019

14000

14.

A.Bhargav

310126512002

14031

15.

N.C.S Srinath

310126512072

18000

16.

K.L.Soujanya

310126512054

19000

17.

J.Ravi Raj Kiran

310126512045

20000

18.

B.Binatha

310126512007

24000

19.

K.Ravi Kiran

310126512057

26000

20.

E.Kavya Sree

310126512030

30000

21.

G.Siva Krishnan

310126512126

33000

22.

P.Mohan Kumar

310126512084

35000

2013 Gate Scores

S.No

Reg. No

Student Name

GATE Rank

GATE Score

1.

309126512035

Gondi Yowdheya

1956

54.33

2.

309126512036

G Vnsk Chaitanya

2383

52.67

3.

309126512022

Chitrada Varun

3370

49.33

4.

309126512011

B Prasanth

4095

48.00

5.

309126512040

G Vkvs Naveen

5477

45.33

6.

309126512029

D Arun Kumar

6442

43.67

7.

309126512013

B Phaneendra

8244

41.00

8.

309126512067

M Visali

1060

58.67

9.

309126512120

Vegi Swami Naidu

3131

50.33

10.

309126512110

V.Sankar Naidu

4768

46.67

11.

309126512121

M.Ramana

4928

46.33

12.

309126512073

N Ragini Devi

5120

46.00

13.

309126512117

Y Sreenivasa Reddy

7323

42.33

14.

309126512069

N.Netra

7543

42.00

15.

309126512096

Rongali Swathi

8376

40.33

9.

309126512112

V T N Varma

9238

39.33

16.

309126512103

Tadi Sowmya

9608

39.33

GATE-2012 Scores

S.No

Reg. No

Student Name

GATE Rank

1.

690552009

A.Swetha

179

2.

690552022

Ch.Athreya

3183

3.

690552015

B.Monika

4100

4.

690552044

G.Rajeev

4382

5.

690552026

Ch.Santosh Dinakar

4602

6.

690552012

B.Rameshkrishna

5960

7.

690552021

Ch.Jagadeesh

6868

8.

690552110

S.Siva Kumar

4166

9.

690552098

P.Siva Kalyan

4859

10.

690552114

Sk.Azhar

5946

11.

690552104

B.Raghavendra

7200

12.

690552083

N.Prudhvi Ranjan

8750

13.

690552072

M.Sudheer Sharma

9302

14.

690552136

Y.Satish Babu

9500

GATE-2011 Scores

S.No

Student Name

GATE Rank

1.

Mr.G.Sampath Kumar

117

2.

Mr.S.Rohith

891

3.

Ms.Jithendri

1102

4.

Mr.Sagar

2041

5.

Mr.P.Bharath Kumar

5383

  CAT - 2014 Scores

 • K.V.Vamsi Krishna of IV/IV ECE scored 98.86%
 • D.Siva Kumar of IV/IV ECE scored 93.54%
 • P.Sandeep of IV/IV ECE scored 92.4%
 • S.S.Lalitha Mahathi of IV/IV ECE scored 89.64%
 • Md.Omar Saleem of IV/IV ECE scored 83.91%
 • K.Vikas of IV/IV ECE scored 83.0%
 • Ch. Manoj Kumar of IV/IV ECE scored 74.0%
 • Ch.Manoj Kumar of IV/IV ECE appeared for ‘Xavier Aptitude Test’ (XAT) and scored 58% .

GRE SCORES - January 2014

 • P.Vidya Sagar of IV/IV ECE scored 306
 • D.Sampath Srinivas of IV/IV ECE scored 306
 • Md.Omar Saleem of IV/IV ECE scored 304
 • A.Ram Sanjay of IV/IV ECE scored 301
 • B.R.Joga Satish of IV/IV ECE scored 301
 • J.Ravi Raj Kiran of IV/IV ECE scored 298
 • M. Sudheer Kumar of IV/IV ECE scored 298
 • M.Sri Harsha of IV/IV ECE scored 295 in
 • B.Chaitanya of IV/IV ECE scored 293
 • B.Rashmi Reddy of IV/IV ECE scored 290
 • G.Sai Giridhar of IV/IV ECE scored 286
 • S.S.Lalitha Mahathi of IV/IV ECE appeared for ‘Xavier Aptitude Test’ (XAT) and scored 90.34%

TOEFL Scores 2014

 • D.Sampath Srinivas of IV/IV ECE scored 90/120